Menu

Hvorfor er ordet element viktig i design?

Design er et virkemiddel innenfor kunsten og handelsbransjen, og omhandler alt vi omgir oss med. Jo bedre design, jo mer sannsynlig er det at man får solgt en vare, selv om denne koster mye mer enn alternativene. Design fins i svært mange varianter, og moderne design brukes innenfor data og internett. Grafisk design og webdesign belyses fordi det også bidrar til å gjøre en nettside mer synlig for leserne. Med synlig mener vi bedre satt opp slik at den er lettere å åpne og navigere.

Design består av teknikk, kunst, dekor og elementer. Og elementene er svært viktig i design, enten det er grafisk design eller strategisk design. Hvorfor er det slik?

Hva er elementer?

Elementer er designets minste enheter, i de ulike aspektene som handler om designet. Det kan jo være mange ting, men la oss ta fargelegging. Man kan ha sine favorittfarger, men ulike farger trenger ikke å passe sammen. Farger fins i ulike grunnfarger, men også i valører. Fargene ligger i et spekter ut fra hvor kalde eller varme de er, eller hvor langt unna et objekt er. Fargene er delt inn i primærfarger og komplementærfarger.

Det fins også andre elementer i design, slik som form, materiale, struktur, romfølelse og tidsaspekt.

Hvordan bruke elementer i design?

Når en designer skal lage noe, brukes en modell. Dette er fordi man skal komme fram til et bedre resultat. Det omhandler blant annet analyse av markedet, valg av design, gjennomføring av designet og kontroll av resultatet. Dette er en strategi som også brukes i mange andre sammenhenger. Elementer er viktig for å dele opp prosjektene i mindre deler for å få bedre oversikt. Dette fører til at man gjør en bedre og mer effektiv jobb. Det kan for eksempel brukes når man starter en ny virksomhet, da blir prosessen delt opp i elementer slik at man får best mulig oppstart.