Menu

Interiør og arkitektur gjennom tidene

Akkurat som med trender innenfor klesdesign er trender innen interiør i stadig endring, og trendene følger veldig ofte med andre samfunnsendringer.

Historisk sett

Går man veldig langt tilbake i tid, til for eksempel middelalderen, handlet interiør svært mye om nytte og komfort, og mindre om stil. Det ble lagt vekt på at interiør skulle være holdbart og fungere godt, og at det var enkelt å benytte seg av. Går vi litt lengre frem i tid, for eksempel kan man starte med 1700-tallet, finner man en helt annen type stil, hvor strømlinjeform er stikkordet. Etter at Pompeii ble oppdaget i 1748 fant aristokratiet tilbake til antikkens rettlinjede stil med voldsomme ornamenter, søyler, urner og geometriske mønstre. I Frankrike tok klassisismen over for rokokkostilen, og mange beholdt deler av rokokkoen i for eksempel sirkel- og ovalmønstre.

Nyere interiørhistorie

På slutten av 1800-tallet oppstod en ny stilform, nemlig Art Nouveau. Denne stilen hadde sitt opphav i trykkekunsten, hvor kompliserte mønstre ble forenklet og stilisert. Det store gjennombruddet for denne stilen kom i 1900, ved verdensutstillingen i Paris. Denne stilen var meget dekorativ, men myke motiver med rolige linjer. Mange av motivene ble hentet fra natur og dyreliv. I Norge var Gerhard Munthe en kunstner som ble kjent innenfor Art Nouveau, og når det kommer til arkitektur har vi bygg som for eksempel den Nationale Scene i Bergen i denne stilen.

Stadig nye stiler dukker opp

I løpet av første halvdel av 30-tallet fikk en ny stil fotfeste, nemlig funkisstilen. Navnet kommer fra funksjonalisme, som var grunnprinsippet for denne stilen. Hovedsakelig ble denne stilen populær mellom 1925 og 1940. Stilen var et produkt av de sosialpolitiske rammene i samtiden, hvor man valgte å legge mer vekt på funksjonalitet fremfor utseende og utforming. Det settes fortsatt opp hus som kalles funkis i dag, men mange mener at denne betegnelsen ikke blir riktig, da begrepet funksjonalitet ikke lengre er en grunnpilar for måten disse husene bygges på. Det kan derfor argumenteres at funkisstilen har gått fra å være en helhetlig bygningsstil til å bli en ren utseendemessig beskrivelse.